fbpx
Jesteśmy dla Ciebie
Pon - Pt 10:00 - 19:00
+48 537 017 211
tło
przycięte tło
+48 537 017 211
kropki czarne

9 najczęściej popełnianych błędów w języku angielskim

Błędy mają swoją rangę. Niektóre uważa się za poważne, inne za niezauważalne i niewarte korekty. Prawdopodobnie najbardziej drżymy na myśl o popełnieniu błędów gramatycznych niż leksykalnych czy stylistycznych. Część z nich wynika z interferencji, czyli przenoszenia elementów językowych (form, struktur, słów) z języka pierwszego (języka polskiego) do języka obcego (języka angielskiego), którego się uczymy. Wpływ języka ojczystego bywa na tyle silny, że w konsekwencji tworzymy zdania poprzez ich dosłowne tłumaczenie. To z kolei odbija się na jakości produkowanych zdań.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę błędów, która powstała na podstawie pisemnych bądź ustnych wypowiedzi uczących się języka angielskiego jako obcego. Wszystkie błędy łączy wspólna geneza: bezpośrednie tłumaczenie z języka polskiego. Każdy błąd jest wyjaśniony i zilustrowany przykładowym zdaniem. W ramach ćwiczenia i utrwalenia poprawnego użycia języka, podane są prawidłowe zdania i przestrzeń do stworzenia własnych.

1. On breakfast ?

Z łatwością można wskazać, że wyrażenie odbyło drogę przez polski odpowiednik „na śniadanie”. Chcąc powiedzieć, jaki posiłek zjemy o danej porze, używamy przyimka “for”: I usually eat eggs for breakfast. Naturalne połączenia słów są następujące: eat sth for breakfast/lunch/dinner/supper.

Ćwiczenie: What did you eat yesterday?

A. ____ breakfast, I had…

B. ____ lunch, I had…

C. ____ dinner, I had…

2. Go to home?

Zbędnym elementem w tej frazie jest „to”. Choć w języku polskim występuje przyimek „do”, w języku angielskim zastosujemy wyłącznie „go home”: I want to go home. 

Ćwiczenie: How often do you __________ on foot?  

3. Contact with somebody?


W języku polskim powiemy „skontaktować się z kimś”, natomiast w języku angielskim pominiemy przyimek „with”: Please contact me if you have further questions.

Ćwiczenie: Use the phrase in your business e-mail.

4. Call to somebody?

Podobny błąd pojawia się przy wyrażeniu „call somebody”. Jeśli chcemy zadzwonić do kogoś, powiemy: I will call you tonight.  

Ćwiczenie: Who are you going to call this week? I’m going to call 

5. In the last minute?

Zdarzy się, że „in” wskoczy w wyrażenie „w ostatniej minucie” nie bez powodu. Pojęcie czasu wymaga zastosowania przyimka „at”: I managed to change my plans at the last minute.

Inne wyrażenia określające czas z przyimkiem „at’: at the time, at the last moment, at 4 o’clock, at midnight.

Talk about the last time you changed your plans at the last minute.

6. Find a term ?

Wyrażenie „find a term” zostało błędnie użyte w kontekście ustalenia wizyty. Właściwy odpowiednik to „make an appointment”: I have made an appointment with an eye doctor for Monday. Słowo “term” tłumaczy się jako „termin” w znaczeniu „określenie”, „pojęcie”, a nie „data”.    

Ćwiczenie: Talk about the last appointment you made.    

P.S. Kolejne błędy językowe już wkrótce!

Autor: Klaudia Łojas
Specjalista ds. Metody/Lektor SJO INFINITY/MAŁA LINGUA KRAKÓW