fbpx
Jesteśmy dla Ciebie
Pon - Pt 10:00 - 19:00
+48 537 017 211
tło
przycięte tło
+48 537 017 211
kropki czarne

Jak myśleć w języku angielskim?

Sądzę, że nie bez powodu trafiłeś na ten artykuł. Zapewne szukasz sposobu, jak zacząć w końcu myśleć w języku angielskim. Ta umiejętność jest niezbędna, żeby osiągnąć płynność w posługiwaniu się tym językiem. Pytanie “Jak myśleć w języku angielskim?” musiało pojawić się w którymś momencie twojego życia i pozostawione bez odpowiedzi nadal odbija się echem w twojej głowie. Bez obaw – na ratunek spieszą sprawdzone sposoby szkolenia mózgu do myślenia w języku angielskim.

Chociaż czeka cię trudne zadanie, myślenie w języku angielskim jest osiągalne. Będzie to, co prawda, wymagało świadomego wysiłku. Dopóki polegamy na tłumaczeniu z języka ojczystego, dopóty będziemy uwięzieni w pułapce. Tłumaczenie spowalnia tempo mówienia. Przydaje się w pewnych sytuacjach i do pewnego stopnia. Nie może być jednak postrzegane jako rozwiązanie długoterminowe.

Praktyczne strategie

Wykorzystując poniższe strategie, odzwyczaisz swój mózg od tłumaczenia i przyzwyczaisz go do nowego myślenia. Podczas wykonywania tych ćwiczeń, pracuj równocześnie nad wymową. Pomoże ci w tym darmowa platforma YouGlish, która daje możliwość odtwarzania danego wyrazu lub zwrotu pochodzącego z fragmentów autentycznych rozmów.


1. Od pojedynczych słów do fraz

Zamiast robić przeskok, postaw mały krok i zacznij od pojedynczych słów.Rozejrzyj się dookoła i pomyśl, na przykład, o codziennych czynnościach w języku angielskim i nazwij je („washing the dishes”); przenieś się myślami do następnego wakacyjnego miejsca („the seaside”, „the mountains”, „the beach”); wybierz w sekrecie nieznajomą osobę i zgaduj, czym się zajmuje, jak spędziła dzień, w jakim jest nastroju (np. praca – „a nurse”, dzień w pracy – „productive”, nastrój – „excited” itp. ). Kluczem jest systematyczność – wyrób w sobie nawyk regularnego treningu mózgu.

2. Nieznane słowa

Opisuj przedmioty, których nie możesz zapamiętać. Na przykład, nie jesteś w stanie przywołać słowa cupboard. Spersonalizowany opis może więc brzmieć: “It’s a place where I keep all the plates and mugs” lub “It’s a piece of furniture in my kitchen above the sink.”
Za każdym razem, gdy znajdziesz się w nowym otoczeniu, nazywaj lub opisuj przedmioty. Jeśli natkniesz się na nieznane słowa, zanotuj je, a następnie znajdź ich znaczenie w słowniku (najlepiej w słowniku angielsko-angielskim). Używanie słów w kontekście wspomaga zapamiętywanie.

3. Proste zdania

Zacznij od “I’m so tired today”, a następnie stopniowo przechodź do dłuższych zdań, np. “There are so many cars on the road.” Na tym etapie skoncentruj się na swobodnym formułowaniu zdań. Poprawność zostaw na później i odrzuć dręczącą myśl „To zdanie jest błędne!”
Podobnie jak prowadzimy dziennik, możemy również opisywać swoje plany lub bieżące sprawy, np. I’m taking my son to grandma now” lub “I’m going to do the shopping online this weekend”.

4. Zmyślona rozmowa

Zabrzmi to dosyć dziwnie, ale proponuję, byś prowadził rozmowy ze zmyśloną osobą. Nazwij swojego rozmówcę (np. Lora) i rozpocznij w myślach dialog, w którym na przemian będziesz zadawać pytania i na nie odpowiadać. Przypuśćmy, że twój wyimaginowany rozmówca miał stresujący dzień. Zapytaj więc: „How did you cope with this situation, Lora?”
Postaraj się poświęcić takim “rozmowom” kilka minut w ciągu dnia. Niech twój umysł popłynie wraz z prądem wyobraźni. Z czasem zaobserwujesz, że w znacznym stopniu poprawiła się twoja płynność w mówieniu.

Które z opisanych strategii najbardziej przypadły ci do gustu?

Z odwagą wypróbuj jedno z nich na początek i z satysfakcją odkryj, że coraz częściej zdarza ci się myśleć w języku angielskim.
Śmiało!


How to think in English

If you’re reading this article, there must be a reason why you want to get yourself to think in English now. The bottom line is you need this skill to acquire fluency in spoken English. “How to think in English” – this question has probably had you scratch your head at some point in the past. The good news is there are proven ways to train your brain to think in English.

Difficult as it may be, thinking in English is achievable. All it takes is awareness of its importance and hard work. Until you incessantly fall back on translation from your native language to English, you will forever be trapped in its loop. The bad news is translation slows down your pace of speaking. It is useful up to a point; it can’t be seen as a long-term solution.

Practical strategies

There are a couple of mental exercises at hand. Read on to learn about them and try to implement them in your daily think-in-English routine.
As you do these exercises, keep pronunciation in mind and practise it along. Consider using YouGlish – a pronunciation dictionary platform – where you can replay a given word/phrase as many times as you need and emulate the target sounds by repeating them multiple times aloud.

1. From individual words to phrases

Instead of taking the leap, take a small step and start with single words. Look around and think, for example, of everyday activities in English and name them (washing the dishes); daydream about your next holiday destination (the seaside, the mountains, the beach), or use
a stranger as a “target” and speculate in English about them (e.g. their job – a nurse, their day at work – productive, mood – excited, etc.). The key is to practise it regularly; make it your habit and it will gradually stick in your head.

2. Unknown words

Describe the objects that you can’t remember the name of. For example, you can’t call to mind the word cupboard. So the personalised description of it might run: “It’s a place where I keep all the plates and mugs” or “It’s a piece of furniture in my kitchen above the sink.”
Whenever you’re in new surroundings, turn it to an opportunity and name or describe objects. If you come across unknown words, note them down and then look them up in a dictionary (ideally, an English-to-English dictionary). Set in context, the words will be more memorable, and hence learnable. Also, try to learn new words in English, rather than through the translation into your mother tongue.

3 Simple sentences

You may start from “I’m so tired today”, and then progressively head toward longer sentences, e.g. “There are so many cars on the road.” Sooner or later you’ll end up making up stories. Think these thoughts and do not worry about absolute correctness. To develop a habit, your mind needs to think “freely” without being cluttered with the interruptive voice “This sentence is incorrect!”
Just like you can keep a diary to practise your writing skills, you may as well describe your plans or current activities, e.g. “I’m taking my son to grandma now” or “I’m going to do the shopping online this weekend”.

4. An imagined conversation

Bizarre as it may sound, have a conversation with an imagined person (you might name your character, e.g. Lora) and run a dialogue in your head, asking and answering questions. For example, if it was related to the day’s stressful event, you might ask: “How did you cope with this situation, Lora?”
Let these conversations with yourself take you several minutes a day and you’ll witness how, over time, they have largely improved your spoken fluency.

Which of these strategies appeal to you most?