fbpx
Jesteśmy dla Ciebie
Pon - Pt 10:00 - 19:00
+48 537 017 211
tło
przycięte tło
+48 537 017 211
kropki czarne

Kiedy dziecko powinno zacząć uczyć się języka obcego?

Niejednego rodzica zapewne nurtuje pytanie, kiedy dziecko powinno zacząć uczyć się języka angielskiego. Mogą pojawić się wątpliwości, czy wczesna nauka ma sens i jakie płyną z niej korzyści. Dobre wieści są takie, że istnieją odpowiedzi na te pytania. Co więcej, są one poparte naukowymi badaniami.

Rozwój językowy dziecka

W pierwszych trzech latach życia dziecka język jest podstawą, na której dziecko kształtuje swoją tożsamość i buduje relacje z najbliższym otoczeniem. Przyswajanie języka ojczystego ma zasadniczy wpływ na rozwój społeczny i poznawczy dziecka. Nauka języka ojczystego odbywa się poprzez słuchanie, podczas którego dzieci uczą się rozróżniać dźwięki. Zanim dojdzie do produkcji pojedynczych słów, a następnie fraz i zdań, dzieci aktywnie chłoną język z otaczającego je świata.


W kontekście nauki języków obcych dzieci poniżej 3. roku życia przyswajają je na podobnej zasadzie jak język ojczysty. Język traktują jako zabawę opartą na użyciu mimiki, gestów; jest to czas, kiedy produkują dźwięki, „wychwytują” pojedyncze słowa i uczą się je wymawiać. Dodatkowo wrażliwość słuchowa malucha ułatwia mu naśladowanie obcych dźwięków i opanowanie nowych zasad wymowy.

Najlepszy okres na naukę języka obcego w świetle neurobiologii

Na podstawie badań nad mózgiem potwierdzono, że okres, kiedy mózg dziecka jest najbardziej „gotowy” na uczenie się języka obcego, występuje od momentu narodzin do 3. r.ż. oraz od 10. do 15. r.ż. Ta „gotowość” wynika z powstawania w mózgu nowych sieci neuronowych i reorganizowania istniejących.


Wiek dziecka ma decydujący wpływ na poprawne odwzorowywanie wymowy danego języka. Z wiekiem pojawiają się większe problemy z opanowaniem właściwej wymowy, ponieważ struktura fonologiczna u dziecka zostaje trwale ukształtowana już ok. 18. miesiąca życia. Od tamtej pory stanowi ona tło kolejnych procesów nabywania wymowy w innych językach obcych. Natomiast powyżej 13. r.ż. maleje szansa na opanowanie złożoności zasad gramatycznych. Inaczej sytuacja wygląda z przyswajaniem słownictwa. Swój leksykalny arsenał poszerzamy przez całe życie.

Korzyści z wczesnego rozpoczęcia nauki

Znajomość obcego języka rozwija intelektualnie niezależnie od wieku. Ze względu na naturalną chłonność umysłu dziecka, ma ono odpowiednie warunki do przyswojenia języka obcego bez większego wysiłku. Zapewniając dziecku dostęp do języka obcego jak najwcześniej, dajemy mu szansę na zdobycie kompetencji językowych w sposób naturalny. Wśród korzyści, jakie wynikają lub jakie wynikną z rozpoczęcia nauki języka obcego już od najmłodszych lat, należy wymienić:

  • Wzbogacenie rozwoju umysłowego dziecka (procesów poznawczych);
  • Szansa na opanowanie kilku języków w równym stopniu;
  • Pogłębienie zrozumienia kultur innych krajów;
  • Pogłębienie zrozumienia języka ojczystego i kultury poprzez dokonywanie porównań;
  • Większe możliwości rozwoju zawodowego;
  • Zdolność komunikowania się w sytuacjach, gdy zasoby językowe są ograniczone;
  • Komunikacja z innymi użytkownikami języka angielskiego;
  • Możliwość nawiązania nowych relacji w środowisku, gdzie język obcy jest używany.

Autor: Klaudia Łojas   
Specjalista ds. Metody/Lektor SJO INFINITY/MAŁA LINGUA KRAKÓW

Bibliografia:
Frosztęga-Ryszawy, R. (2016) Uczenie się języków obcych w świetle neurobiologii. W: “PE” Nr 3/4/2016.