fbpx
Jesteśmy dla Ciebie
Pon - Pt 10:00 - 19:00
+48 537 017 211
tło
przycięte tło
+48 537 017 211
kropki czarne

Najważniejsze zalety nauczania projektowego

O nauczaniu projektowym pisałem i mówiłem już wielokrotnie, ale wydaje się, że temat dalej jest niewyczerpany i niezrozumiały przez wielu. Niestety polski system edukacji nie wspiera nauczania projektowego. Ciągle pokutuje pruski system, w którym to nauczyciel jest alfą i omegą, a uczniowie mają posłusznie słuchać i wkuwać, to co jest nakazane i co jest jedyną słuszną wykładnia. Wiem, że to brzmi ostro i może jest zbyt ostrą krytyką tego, co mamy w szkołach, bo przecież nie jest prawda, że wszystko jest zero-jedynkowe. Są przecież nauczyciele, którzy wymykają się temu systemowi i próbują nadać inny tor nauczaniu. Takim nauczycielem w szkole publicznej jest m. in. wychowawczyni mojego syna w szkole podstawowej. Wczoraj na wywiadówce chwaliła się projektami jakie realizuje w naszej klasie w ramach uniwersytetu dzieci. To fakt, są to fantastyczne projekty, a dzieciaki bardzo, bardzo je lubią i dużo korzystają z nich.

Niemniej ciągle pamiętam rozmowę między rodzicami, którzy pytali się co tam dzieci ostatnio robili w szkole i na odpowiedź, że jakiś projekt, ktoś zwrócił uwagę, że nic ważnego i że tak naprawdę nie uczyli się. To sygnał, że rodzice nie zdają sobie sprawy ze tego jak ważnym elementem nauczania jest nauczanie projektowe. Ile ono przynosi korzyści i jak mocny jest ono narzędziem. Dlatego postanowiłem temat odświeżyć i napisać o nim raz jeszcze, może od takiej praktycznej strony, pokazując w pigułce jego zalety.

Czym jest nauczanie projektowe?

 

Nauczanie projektowe to metoda nauczania, w której uczniowie uczą się poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów i realizację projektów. Jest to interdyscyplinarne podejście, które polega na zastosowaniu różnych metod nauczania, takich jak problem-solving, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa i komunikacja. Nauczanie projektowe pozwala uczniom na rozwijanie swoich umiejętności przydatnych w życiu, takich jak planowanie, rozwiązywanie problemów, komunikacja, współpraca, kreatywność i innowacyjność. Dzięki temu, że uczniowie pracują nad rzeczywistymi problemami, projekty te zwiększają motywację uczniów do uczenia się, ponieważ widzą oni jak ich wiedza jest przydatna w rzeczywistym świecie.

 

Nauczanie projektowe to metoda, która pozwala uczniom na rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak:

-myślenie krytyczne

-rozwiązywanie problemów

-praca zespołowa

-komunikacja

-samodzielność

-samodyscyplina

-umiejętność pracy z różnymi narzędziami i technologiami

-umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków

-odporność na stres

 

Jakie zalety ma nauczanie projektowe?

 

Nauczanie projektowe ma wiele zalet, w tym:

 1. Zwiększenie motywacji: poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów i pracę nad projektami, uczniowie są bardziej zaangażowani i zmotywowani do uczenia się.
 2. Rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu: uczniowie uczą się takich umiejętności jak planowanie, rozwiązywanie problemów, komunikacja, współpraca, kreatywność i innowacyjność, które są przydatne w różnych dziedzinach życia.
 3. Praca zespołowa: metoda ta zachęca do pracy zespołowej, co pozwala uczniom na naukę współpracy i komunikacji z innymi.
 4. Indywidualizacja: nauczanie projektowe pozwala na dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb i poziomu każdego ucznia.
 5. Przygotowanie do przyszłości: nauczanie projektowe pozwala uczniom na przygotowanie do przyszłości, ponieważ pozwala im na rozwijanie umiejętności, które są przydatne w różnych dziedzinach.
 6. Wprowadzanie nowych technologii: nauczanie projektowe pozwala na wprowadzanie nowych technologii, co zwiększa motywację uczniów do uczenia się i ułatwia realizację projektów.
 7. Zwiększenie zaangażowania rodziców: nauczanie projektowe pozwala na zwiększenie zaangażowania rodziców, ponieważ oni mogą śledzić postępy swoich dzieci i brać udział w realizacji projektów.

Jak nauczanie projektowe zwiększa motywacje uczniów do uczenia się?

 

Nauczanie projektowe zwiększa motywację uczniów do uczenia się poprzez kilka różnych mechanizmów:

 1. Relevancy: projekty opierają się na rzeczywistych problemach i sytuacjach, dlatego uczniowie widzą jak ich nauka jest przydatna w ich codziennym życiu i w przyszłości.
 2. Autonomy: uczniowie mają więcej kontroli nad swoim procesem uczenia się i mogą decydować o kierunku swoich projektów, co pozwala im na większą motywację do pracy.
 3. Mastery: uczniowie mogą pracować nad projektami na poziomie odpowiednim dla ich umiejętności, co pozwala im na osiągnięcie sukcesów i rozwijanie swoich umiejętności.
 4. Purpose: uczniowie mają cel i sense of purpose w swoim uczeniu się, ponieważ ich prace mają rzeczywisty cel i znaczenie.
 5. Collaboration: uczniowie pracują w zespołach, co pozwala im na naukę współpracy i komunikacji z innymi, a także na dzielenie się swoimi pomysłami i perspektywami.
 6. Reflection: uczniowie mają okazję do refleksji nad swoim procesem uczenia się, co pozwala im na ulepszanie swoich metod i strategii.

Jak nauczanie projektowe rozwija umiejętności przydatne w późniejszym życiu ucznia?

 

Nauczanie projektowe rozwija wiele umiejętności przydatnych w życiu, w tym:

 1. Planowanie: uczniowie muszą planować swoje projekty, określać cele, przydzielać zadania i monitorować postępy.
 2. Rozwiązywanie problemów: uczniowie muszą rozwiązywać różne problemy związane z realizacją projektu, co rozwija ich umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 3. Komunikacja: uczniowie muszą komunikować się z innymi członkami zespołu i przedstawiać swoje pomysły i postępy, co rozwija ich umiejętności komunikacji.
 4. Współpraca: uczniowie pracują w zespołach, co pozwala im na naukę współpracy i dzielenia się odpowiedzialnością.
 5. Kreatywność: uczniowie muszą tworzyć nowe pomysły i rozwiązania, co rozwija ich umiejętności twórczego myślenia.
 6. Innowacyjność: uczniowie są zachęcani do wykorzystania nowych technologii i metod w swoich projektach, co rozwija ich umiejętności innowacyjności.
 7. Technologiczne: uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności technologiczne podczas realizacji projektów.
 8. Refleksja: uczniowie mają okazję do refleksji nad swoim procesem uczenia się, co pozwala im na ulepszanie swoich metod i strategii.

Jak nauczanie projektowe rozwija pracę zespołową?

 

Nauczanie projektowe rozwija pracę zespołową poprzez kilka różnych mechanizmów:

 1. Praca w grupach: uczniowie są zachęcani do pracy w grupach, co pozwala im na naukę współpracy i dzielenia się odpowiedzialnością.
 2. Różnorodność: projekty opierają się na różnych perspektywach i umiejętnościach, co pozwala uczniom na uczenie się od siebie nawzajem.
 3. Wymiana informacji: uczniowie muszą przedstawiać swoje pomysły i postępy, co pozwala im na uczenie się wymiany informacji i komunikacji.
 4. Rolowanie: uczniowie są zachęcani do przyjmowanie różnych ról i odpowiedzialności w swoich zespołach, co pozwala im na rozwijanie swoich umiejętności liderskich.
 5. Wspólne cele: uczniowie pracują nad wspólnymi celami i projektami, co pozwala im na rozwijanie swoich umiejętności współpracy.
 6. Feedback: uczniowie otrzymują feedback od swoich kolegów z zespołu i nauczycieli, co pozwala im na rozwijanie swoich umiejętności komunikacji i współpracy.
 7. Ocena zespołowa: uczniowie są oceniani jako grupa, a nie indywidualnie, co pozwala im na rozwijanie swoich umiejętności współpracy i odpowiedzialności.

Jak nauczanie projektowe przygotowuje uczniów do przyszłego życia?

 

Nauczanie projektowe wspiera dostosowanie edukacji do indywidualnych potrzeb ucznia poprzez kilka różnych mechanizmów:

 1. Dostosowanie poziomu trudności: uczniowie mogą pracować nad projektami na poziomie odpowiednim dla ich umiejętności, co pozwala im na rozwijanie swoich umiejętności w tempie odpowiednim dla nich.
 2. Indywidualne cele: nauczyciele mogą ustalać indywidualne cele dla każdego ucznia, co pozwala im na dostosowanie programu nauczania do potrzeb każdego ucznia.
 3. Indywidualna pomoc: nauczyciele mogą udzielać indywidualnej pomocy uczniom, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, co pozwala im na dostosowanie programu nauczania do potrzeb każdego ucznia.
 4. Dostosowanie metody nauczania: nauczyciele mogą dostosowywać metody nauczania do preferencji uczniów, co pozwala im na dostosowanie programu nauczania do potrzeb każdego ucznia.
 5. Ocena indywidualna: nauczyciele mogą oceniać uczniów indywidualnie, co pozwala im na dostosowanie programu nauczania

Jak nauczanie projektowe zwiększa zaangażowanie rodziców?

 

Nauczanie projektowe polega na uczeniu uczniów przez doświadczanie i rozwiązywanie problemów w rzeczywistych sytuacjach, przez co naturalnie wykorzystuje nowe technologie. W projektach uczniowie mogą korzystać z różnych narzędzi i technologii, takich jak: -Narzędzia do projektowania i modelowania 3D, -Narzędzia do tworzenia i edycji treści multimedialnych -Narzędzia do przetwarzania danych i analizy statystycznej -Narzędzia do programowania -Narzędzia do tworzenia aplikacji -Roboty i urządzenia IoT

Uczenie się poprzez doświadczenie i projekty pozwala uczniom na naturalne poznanie i wykorzystanie nowych technologii, rozwijanie umiejętności z nimi związanych oraz przygotowanie się do przyszłych zawodów, w których będą one nieodzowne.

 

Jak nauczanie projektowe rozwija krytyczne myślenie?

 

Nauczanie projektowe pozwala także na zwiększenie zaangażowania rodziców w proces edukacji swoich dzieci.

Nauczanie projektowe daje rodzicom możliwość uczestniczenia w projektach swoich dzieci, co pozwala im na lepsze zrozumienie ich nauki i dostrzeżenie postępów swoich dzieci. Rodzice mogą też brać udział w przygotowywaniu i realizacji projektów, co pozwala im na zwiększenie swojego zaangażowania w edukację swoich dzieci.

Ponadto, nauczanie projektowe pozwala rodzicom na lepsze zrozumienie jak nowe technologie i narzędzia mogą być wykorzystywane w edukacji, co pozwala im na lepsze przygotowanie swoich dzieci do przyszłego życia i kariery.

Ogólnie rzecz biorąc, nauczanie projektowe pozwala na zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację swoich dzieci poprzez umożliwienie im uczestniczenie w projektach, wykorzystywanie nowych technologii i narzędzi oraz lepsze zrozumienie jak ich dzieci radzą sobie z nauką.

 

Jak nauczanie projektowe rozwija umiejętność krytycznego myślenia?

 

Nauczanie projektowe daje możliwość rozwijania krytycznego myślenia, a to jak wiemy jest jedną z kompetencji przyszłości.

Podczas projektów uczniowie muszą rozwiązywać problemy i podejmować decyzje na podstawie dostępnych im informacji. Muszą też krytycznie oceniać różne opcje i przeprowadzać analizy, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.

Uczniowie muszą też krytycznie oceniać swoje prace i prace innych, co pozwala im na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i refleksji.

Nauczanie projektowe pozwala uczniom na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez:

 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
 • krytyczne ocenianie różnych opcji i rozwiązań
 • przeprowadzanie analiz i interpretację danych
 • krytyczne ocenianie swojej pracy i pracy innych
 • stosowanie metodologii naukowej.

Krytyczne myślenie jest ważną umiejętnością w przyszłym życiu zawodowym i pozwala na radzenie sobie z różnymi sytuacjami i wyzwaniami, które pojawiają się w życiu.

 

Jak nauczanie projektowe rozwija samodzielność ucznia?

 

Podczas projektów uczniowie są zachęcani do pracy niezależnie, a nie tylko na podstawie instrukcji nauczyciela. Muszą oni znaleźć informacje, rozwiązać problemy i podejmować decyzje samodzielnie.

Uczniowie są też odpowiedzialni za swoje własne tempo pracy i za swoje własne postępy, co pozwala im na rozwijanie umiejętności samodzielności i samodyscypliny.

Nauczanie projektowe pozwala uczniom na rozwijanie samodzielności poprzez:

 • pracę niezależnie
 • podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
 • odpowiedzialność za swoją pracę i postępy
 • samodzielne poszukiwanie informacji i narzędzi

Samodzielność jest ważną umiejętnością w przyszłym życiu zawodowym i pozwala na radzenie sobie z różnymi sytuacjami i wyzwaniami, które pojawiają się w życiu.