fbpx
Jesteśmy dla Ciebie
Pon - Pt 10:00 - 19:00
+48 537 017 211
tło
przycięte tło
+48 537 017 211
kropki czarne

Angielski „z domu”: zapewnij sobie regularną aktywizację językową

Czy parafrazowanie może nam pomóc w nauce języka angielskiego? Ideas for Learning English in the Comfort of Your Own Home to cotygodniowa dawka regularnej aktywizacji językowej z Infinity!

7. Wyraź to innymi słowami  

Umiejętności wyrażania tej samej treści innymi słowami nie zdobywa się, ot tak, bez wysiłku. Parafrazowanie warto ćwiczyć, pielęgnując następujący nawyk.

Wariant 1 Przeczytaj artykuł w języku angielskim i wybierz trzy zdania do przekształcenia.

Wariant 2 Przeczytaj artykuł w języku angielskim i wybierz trzy wyrazy/zwroty. Stwórz własny tekst podsumowujący fragment (np. akapit) lub całość przy użyciu wybranego słownictwa, uwzględniając równocześnie technikę parafrazy.   


7. In your own words

The ability to express the same content in other words is not acquired just so, effortlessly. Paraphrasing may be practised by cultivating the following habit.

Variant 1 Read an article in English and choose three sentences to paraphrase.

Variant 2 Read an article in English and select three words/phrases. Create your own text to summarise the fragment (e.g. a paragraph) or the whole article, using the chosen vocabulary and taking restatement into account.